A new cost being imposed on Muslim societies: homosexuality

The news portal based in Azerbaijan, Demokratik Müsavat, publishes Harun Yahya articles.

http://demokratikmusavat.com/index.php/dzaemiyyaet/20870-homoseksuallıq-color-red-müsəlman-cəmiyyətlərə-təlqin-edilən-böyük-təhlükə.html

http://adnanoktar.az/az/Articles/222246/Homoseksualliq-muselman-cemiyyetlere-telqin-edilen-boyuk-tehluke

http://www.harunyahya.com/en/Makaleler/221135/A-new-cost-being-imposed-on-Muslim-societies-homosexuality