Global Impact - YE??L MUC?ZE (Cep Kitab?)
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

YE??L MUC?ZE (Cep Kitab?) - 
/
Bitkiler, ????? besine eviren fotosentez sistemleri, hi durmadan enerji ve oksijen reten, do?ay? temizleyen, ekolojik dengeyi sa?layan mekanizmalar?, tat, koku, renk gibi sadece insana hitap eden estetik zellikleriyle kendilerini yaratan Allah?n sonsuz ilmini, sanat?n?, insanlara kar?? olan ?efkat ve merhametini gzler nne seren zel canl?lard?r. ok zel faydalar iin ok zel sistemlere sahip olan bitkilerin bugne kadar sadece 10.000 tr incelenebilmi?, bu ara?t?rmalar?n sonucunda ise her bitkinin insan? hayrete d?recek yarat?l?? zelliklerine sahip oldu?u ortaya ?km??t?r. Allah? tan?mak, Onun s?fatlar?n? grmek, Rabbimize yak?nla?mak isteyenler iin bitkilerdeki, hatta onlar?n tek bir yapra??ndaki yarat?l?? mucizelerine biraz daha yak?ndan bakmak, onlar?n harikalarla dolu dnyalar?n? tan?mak ok faydal? olacakt?r. Bu sayede, ?imdiye kadar sadece bilim adamlar?na zg oldu?unu d?nd?mz arp?c? gereklerin kap?s?n?n, samimi ve dikkatli bir ilgi ile tm insanlara a?labilece?ini grebiliriz.
Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press