Global Impact - TAR?H BOYUNCA MSLMANLARA ATILAN ?FT?RALAR (Cep Kitab?)
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

TAR?H BOYUNCA MSLMANLARA ATILAN ?FT?RALAR (Cep Kitab?) - 
/
?ftira, ?karlar? zedelenen, birine kar?? d?manl?k, kin ve h?n besleyen veya ba?kalar?yla rekabet iinde olan baz? yalanc? ve vicdans?z insanlar?n, kar??lar?ndaki ki?iye veya ki?ilere zarar vermek amac?yla ba?vurduklar? irkin yntemlerden biridir. ?ftiran?n, geni? apl? dzenler kurularak at?lanlar?ndan, s?radan insanlar?n gnlk konu?malar?n?n aras?na s?k??t?rd?klar? dedikodu tarz? iftiralara kadar, birok e?idi vard?r. Din ahlak?ndan uzak, Allah?n emretti?i gzel ahlak? ya?amayan toplumlarda, insanlar?n yayg?n olarak ba?vurduklar? karalama yntemlerinden biri de iftirad?r. Bu kitab? okuyan insanlar?n nemli bir blm de, muhtemelen kk veya byk iftiraya u?ram?? ya da ba?kalar?na iftira at?ld???na defalarca ?ahit olmu?tur. Ancak bu kitab?n konusu, cahiliye toplumu iinde insanlar?n birbirlerine kar?? kulland?klar? s?radan iftiralar de?ildir. Bu kitapta iftiran?n, farkl? bir ?ekli konu edilmektedir. Burada zerinde durulacak olan iftira, tarih boyunca dini inkar edenlerin iman edenlere maddi veya manevi zarar verebilmek amac?yla ynelttikleri iftiralard?r.
Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press