Is The World’s Resources Not Enough for Everyone?


Dünya kaynakları herkese yeter mi?

Bugün dünya üzerinde 8 milyara yakın insan yaşamakta. Her yıl ise 4.5 milyar ton yiyecek üretiliyor. Dünyamızın yiyecek üretimi insanlığı kolayca doyurabilecek bir kapasiteye sahip, hatta %50 fazla bir üretim var. Yani her yıl 10 milyar insanı doyurmaya yetecek kadar yiyecek üretiliyor. Bu istatistik dünyadaki savaşların arkasındaki sebeplerin açlık olmadığını kanıtlıyor. Hiç kimse hayatta kalabilmek için saldırmıyor, katliam yapmıyor ya da bir başkasının ölümü üzerine yaşamını sürdürmek zorunda kalmıyor. Bu yazının konusu saldırganlığın, şiddetin ve sınır tanımazlığın arkasında açgözlülüğün, bencilliğin ve hırsın yattığı gerçeğidir.

The news portal based in Azerbaijan, Tezadlar, publishes Harun Yahya articles.

http://adnanoktar.az/tr/Eser-Tipi/255804/D%C3%BCnyan%C4%B1n-resurslar%C4%B1-h%C9%99r-k%C9%99s%C9%99-kifay%C9%99tdirmi

http://www.harunyahya.com/en/Articles/255528

http://harunyahya.org/tr/Articles/255527/Dunya-kaynaklari-herkese-yeter-mi

http://www.tezadlar.az/avto/28333-dnyann-resurslar-hr-ks-kifaytdirmi.html