Women; more than just statistics


Kadın Nimetinden Mahrum Bir Dünya

Sovyet devriminin hemen sonrasında ise 17 ile 32 yaş arasındaki kadınların devletin malı olduğunu dikte eden bir kanun çıkarıldı. Sözde kocalarının baskısından özgürleştirilen kadınlar madenlerde fabrikalarda en ağır işlere sürüldü. Komünizm için kadınlar sadece yeni bir işgücü imkanından ibaretti.

You may read the article at the below links.

 

http://www.harunyahya.com/tr/Eser-Tipi/257065/Women-more-than-just-statistics  

http://www.riyadhvision.com.sa/2017/09/07/women-more-than-just-statistics/

 

http://harunyahya.org/tr/Articles/257064/Kadin-Nimetinden-Mahrum-Bir-Dunya